Samlinger

Samlinger

En av de viktigste oppgavene for GAF er å opprettholde samlingspunkter for admininstrativt ansatte i norsk golf.
GAF sikter på at årlig holde 2 større samlinger/ERFA treffer per år, sammen med en årlig utdanningstur. 

Møtesplasser skjer årligen på årsmøte på våren, GAF mesterskapet på sommeren samt 2 seminarer under året. 

Målet med samlinger er å opprette ett nettverk av kunskap mellom administrativt ansatte og leder innen norsk golf. Vi tilbyr også forelesninger fra sentrale aktører i bransjen. Sammen bygger vi opp ett bibliotek på løsninger og best practise. 

Samtlige førelesninger og samlinger blir publisert på lukket GAF side for medlemmer etter seminar. 

De norske samlingene skal opprettholdes ved siden av de skandinaviske samlingene og den svenske Golfträffen