GAF

VirksomhetsplanVirksomhetsplan


GAF er en interesseorganisasjon for ansatte og virksomme på golfklubber i Norge. GAF virker for kompetanseutvikling i form av utdanning og nett verking. GAF skal også fungere som et knutepunkt der man skal kunne få administrativ hjelp fra organisasjonen eller gjennom andre medlemmer. Vi holder en oversikt på industrien og har som mål å informere om trender og informasjon som kan være verdifullt for våre medlemmer. GAF skal også fungere som et talerør for den administrative rollen i klubber som har felles problemstillinger. GAF skal opprettholde et profesjonelt samarbeidsnivå med andre interesseorganisasjoner og forbund som for eksempel NGF, PGA og NGA NSG.
GAFs hovedfokus er å utvikle norsk golf gjennom den administrative rollen i norske golfklubber.
 

Virksomhetsområdene


Kompetanseutvikling

GAF skal jobbe for å organisere muligheten for videreutdanning og erfarenhetsutbytte mellom medlemmer. Dette skal gjøres gjennom tett samarbeid med andre interesseorganisasjoner, fremst NGF men også svenske GAF. Det skal gjennomføres egne ERFA-treffer opptil 2 ganger per år for GAFs sine medlemmer. Vi skal promotere og få gjennomført Golfträffen sammen med svenske GAF, og bidra til utdanningstilbud i samband med de norske golfforum/golftingene. I tillegg skal vi anordne vårt egne års mesterskap med sammenholdende temadag. Organisasjonen skal aktivt arbeide for en sosial tilværelse for medlemmene der man lett kan samarbeide og knytte relevante kontakter i næringslivet. GAF skal aktivt bidra til å rekruttere og få flere golfklubber til å sende representanter på slike evenement.
 
Kommunikasjon

GAF skal fungere som et virkemiddel for relevant informasjon som gjelder yrkesgruppen. Dette gjennom å være aktiv på sosiale medier og ha en oppdatert hjemmeside med både innkjøpsavtaler, maler og arbeidsannonser. Det skal ikke mindre enn 2 ganger i året gjennomføres en undersøkning riktet til golfklubber i Norge for relevant og oppdatert informasjon om industrien og den administrative rollen. GAF skal også fungere og bidra til en åpen debatt sammen med de andre interesseorganisasjonene NGA og PGA.

Talerør

GAF bør fungere som et talerør i saker som rør den administrative delen av golfdriften. GAF kan løfte problemstillinger som ellers kan være vanskelig for den enkelte klubben. GAF skal i samband med klubbens administrasjon være klubbenes støttespiller i saker som handler om daglig drift. GAF kan være klubbenes forlengede arm inn mot NGF i saker som gjelder daglig drift.
GAF bør også bidra til en enklere forum for debatt når det gjelder NGF og norsk golf sine saksspørsmål.
 
Administrativ hjelp

GAF skal med sine ressurser virke for å forenkle den administrative rollen. Dette gjennom standardiserte avtaler og maler som gjøres lett-tilgjengelig for medlemmer. Vi skal også fungere som en ressurssterk partner i spørsmål om ansettelse og lønn, samt rettslige tvister. Gjennom direkte jushjelp eller gjennom viderebefordring fra samarbeidspartner. Det samme gjelder øvrige kontakter i form av leverandører eller administrativ hjelp.


Noen nøkkelpunkter der informasjon og hjelp skal finnes tilgjengelig er
Sosiale medier, hjemmesider, innkjøpskontrakt, lønn og ansettelsesavtaler, revisjon og regnskap samt HMS.
 
Medlemskap
Kun ansatte- klubber/organisasjoner -B. medlemskap til andre innen golfbransje/styre/etc.
Gjøre klart og tydelig at det er administrativ person som er medlem. Ikke klubb eller tillitsvalgt.