Medlemskap

Administrativ hjelp

Styret i GAF består av administrative ledere på norske golfklubber. Vi streber for å ha god dekning over hele Norge slik at de fleste geografiske områdene er dekket. Styret fungerer som resurspersoner til hele golfnorge og vi hjelper gjerne til hvis du trenger hjelp på klubben. Ta en telefon eller send en e-post.  Vi som sitter i styret har som regel lang fartstid i bransjen og kan sikkert svare på mange spørsmål, eller har sett de ulike problemstillingene tidligere. 

Nettverket for administrativt ansatte er meget viktig for utviklingen av norske golfklubber.