Nyheter

Nytt anleggs politisk dokument

Publisert: 22. juni 2022  av Matthias Gullberg  |  Siste nyheter  |  Arkiv

NGF har forslag til nytt anleggs politisk dokument ute på høring.

Etter 2 år med Korona har golfbransjen i Norge forandrets drastisk. Den gamle idrettpolitiske planen fra midten av 2000 talet er kraftig uttdatert og må anpasses dagens klima. 

NGF har siden 2021 arbeidet med en revidert plan og den er nå ute på høring før den blir legges frem til styret i NGF i september. 

NGF skriver:
Målgrupper for dokumentet er både det interne Golf-Norge og eksterne beslutningstakere som offentlige myndigheter på ulike nivå, og idrettens ulike organ. Hensikten med dokumentet er å gi alle disse et bredt og godt grunnlag for å fatte beslutninger om den framtidige anleggsutviklingen i tiden fram mot 2030. Dette dokumentet må spille sammen med dagens og framtidige virksomhetsplaner (VP), men gå mer i dybden når det gjelder å drøfte anleggsområdet enn det som er naturlig å gjøre i en VP.

Bland annet NSG har hatt innspill til arbeidet i henhold til åpenhet/grenfeepriser og tilgjengelighet på baner. 

En kort sammenfatning:
Det nye idrettspolitske dokumentet gir en god gjennomgang av golfklubber i Norge. Den vurderer bransjens tilstand gjennom en SWOT analyse. Det er tydelige problemstillinger fra de siste 2 årene med dårlig tilgjengelighet på baner og behov for å tilrettelegge for økt golfinteresse. 

Det er 3 områder som går i en ny retning i dokumentet.
1. Integrasjon og fokus på innendørs simuatorsenter - behov og deres plass i golfen.
2. Utvikling av eksisterende anlegg. Heller dette enn bygging av nye anlegg. 
3. Etablering av en nasjonalarena - Miklagard GK er allerede foreslått i dokumentet. 

Les mer på NGF:
https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/nytt-anleggspolitisk-dokument
Her kan man også sende inn egne forslag og kommentarer. 

*Foto NGF

 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK hvis du godtar dette Les mer om cookies og personvern her